Privātuma politika

Lapas privātuma politikas saturā pēdējās izmaiņas veiktas 23.05.2018.

Starptautiskā šķīrējtiesa "RIETUMI-AUSTRUMI" (www.skirejtiesarietumiaustrumi.mozello.com/), turpmāk – Šķīrējtiesa, ir pienākums aizsargāt tam uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu.

Turpmākie privātuma noteikumi ir sagatavoti, lai jūs zinātu ka mēs vācam, lietojam un aizsargājam jūsu personas datus. Mūsu nolūks ir apkopot tikai tos personas datus, kurus mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji snieguši brīvprātīgi, lai mēs varētu piedāvāt informāciju un/vai pakalpojumus tieši šiem apmeklētājiem.

Sazinoties ar ŠĶĪRĒJTIESU pa e-pastu, tālruni, sms, ierodoties klātienē, jūs apliecināt savu piekrišanu Privātuma politikas noteikumiem un lūdzam pirms tam izlasīt privātuma politiku. Ja jūs šiem noteikumiem nepiekrītat, tad lūdzam nesniegt privātu informāciju ŠĶĪRĒJTIESAS mājas lapā, e-pastu, tālruņa saziņā vai klātienē.

ŠĶĪRĒJTIESA apņemas aizsargāt jūsu personīgos datus, kurus jūs sniedzat un, kuri tiek iegūti apmeklējot mājaslapu, piesakoties uz konsultāciju, vai sadarbības rezultātā un sakarā ar strīdu izskatīšanu ŠĶĪRĒJTIESĀ.

Izmantojot mājaslapu www.skirejtiesarietumiaustrumi.mozello.com/, jūs piekrītat šiem Privātuma noteikumiem. ŠĶĪRĒJTIESAS privātuma politika var tikt mainīta mājaslapas un citu pakalpojumu attīstības gaitā.

Jūsu datus ŠĶĪRĒJTIESA apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām. Privātuma politika attiecas uz informāciju, kuru mēs saņemam gan izmantojot e-pastu, gan mājas lapu, gan citā elektroniskās vai privātās saziņas ceļā.

1.1. Kāda veida informāciju mēs apkopojam

Mēs apkopojam personas datus par jums, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai reģistrācijai pakalpojumu saņemšanai.

Jūsu personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši jūsu atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos.

Šie dati var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, personas kodu (rēķiniem un līgumiem), adresi un citu informāciju.

Lai apmeklētu mājaslapu www.skirejtiesarietumiaustrumi.mozello.com/ nav vajadzīgs sniegt personiski identificējamu informāciju. Personīga informācija un dati tiek jautāti, lai Jūs pierakstītos uz kādiem ŠĶĪRĒJTIESA piedāvātajiem pakalpojumiem.

Sazinoties ar ŠĶĪRĒJTIESU pa e-pastu vai tālruni, tiek saglabāti e-pasta ziņojumi un saņemto un izejošu zvanu saraksts un sms. ŠĶĪRĒJTIESA apņemas saglabāt e-pasta, telefona zvanu un sms konfidencialitāti. Tās netiek izpausta, iznomāta vai atklāta trešajām pusēm.

ŠĶĪRĒJTIESA drīkst izpaust informāciju, ja to pieprasa LR likumdošana, mūsu juridisko tiesību aizsardzība vai, ja to pieprasa tiesa vai cita valsts iestāde.

1.2. Juridiskais pamats jūsu personas datu izmantošanai

ŠĶĪRĒJTIESA apkopo tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta, par to jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.

Latvijas Republikas normatīvie akti ļauj mums apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl mums ir likumīgs pamats to darīt. Normatīvie akti uzliek mums pienākumu izskaidrot jums šo likumīgo pamatu. Tādējādi, apstrādājot personas datus, mēs balstīsimies uz vienu no zemāk izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem: 

 • Līguma izpilde: šajā gadījumā jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības;
 • Juridisks pienākums: šajā gadījumā mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu juridisku pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
 • Leģitīmās intereses: mēs apstrādāsim jūsu personas datus, ja šāda apstrāde sakrīt ar mūsu leģitīmajām interesēm attiecībā uz likumīgu uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi tiktāl, ciktāl tas nepārkāpj jūsu intereses; vai
 • Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.  

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, sazinoties ar ŠĶĪRĒJTIESA e-pastā info@hartmane.lv

Augstākminēto “leģitīmo interešu” piemēri:

 • Lai sniegtu informāciju un/vai pakalpojumus personām, kuras apmeklē mūsu mājaslapu, vai sniegtu informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem
 • Lai atbildētu uz jautājumiem, pieprasījumiem, kas iesniegti caur mājas lapu
  www.skirejtiesarietumiaustrumi.mozello.com/
 • Lai novērstu krāpšanu vai noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu IT sistēmas
 • Lai pielāgotu personas tiešsaistes pieredzi un uzlabotu ŠĶĪRĒJTIESAS tīmekļa vietnes lietojamību un efektivitāti
 • Lai nodrošinātu atbilstību mūsu korporatīvās un sociālās atbildības nosacījumiem
 • Lai īstenotu mūsu pamattiesības Eiropas Savienībā saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 16. un 17. pantā noteikto, tai skaitā mūsu tiesības uz uzņēmējdarbības brīvību un tiesības uz īpašumu.

 

1.3 Personīgas informācijas automātiska apkopošana

Lietojot mājaslapu www.skirejtiesarietumiaustrumi.mozello.com/, to rīki un tehnoloģijas automātiski apkopo un saglabā noteiktus datus, kuri jūs neidentificē kā konkrētu personu.  Šie dati ietver informāciju, par to, kā jūs  lietojat mūsu mājas lapu: kādu pārlūkprogrammu, kādu elektronikas ierīci jūs izmantojat (datoru, telefonu vai planšeti), informāciju par jūsu vispārējo atrašanās vietu (piemēram, valsti), ko ŠĶĪRĒJTIESA iegūst no jūsu IP adreses un citu informāciju, kas attiecas uz to, kā jūs lietojat mūsu mājas lapu, pārlūkprogrammu vai ierīci, tai skaitā arī sīkdatnes (cookies), URL informāciju, tīkla savienojuma veidu, valodu, interneta pieslēgumu, IP adresi un operētājsistēmu. Šie dati tiek izmantoti, lai paātrinātu un atvieglotu piekļuvi mājaslapas iespējām un informācijai.

Sīkdatnes nesatur jūsu e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt jūs. Analītiskajos ziņojumus var tikt ietverta cita jūs identificējoša informācija, ieskaitot IP adresi, bet šāda informācija ir paredzēta vienīgi, lai noteiktu vietnes unikālo apmeklējumu skaitu un apmeklētāju atrašanās vietu, nevis identificētu konkrētas personas.

Automātiski iegūtā informācija tiek izmantota statistikas datiem, lai uzlabotu mājaslapas darbību un personalizētu ŠĶĪRĒJTIESAS piedāvājumus.

NAVIGĒJOT MŪSU VIETNĒ, JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS DRĪKSTAM IZVIETOT SĪKDATNES JŪSU DATORĀ VAI INTERNETAM PIESLĒGTAJĀ IERĪCĒ.

 

2. Izvēles

Jums nav obligāti jāsniedz ŠĶĪRĒJTIESAI personas dati, bet noteikta personiska rakstura informācija varētu būt mums nepieciešama, lai jūs varētu saņemt papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem. ŠĶĪRĒJTIESA varētu lūgt jūsu piekrišanu noteiktiem Personu identificējošas informācijas (turpmāk – PII) lietošanas veidiem, un jums būs iespēja piekrist vai nepiekrist attiecīgajam jūsu PII lietošanas veidam. Ja vēlēsieties atteikties no atsevišķiem pakalpojumiem jūs varēsiet jebkurā brīdī to izdarīt. Ja jūs vēlēsieties atteikties no pakalpojuma, mēs centīsimies pēc iespējas drīzāk dzēst jūsu informāciju, tomēr varētu gadīties, ka mums būs nepieciešama papildu informācija, lai varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu.

 

Kā aprakstīts sadaļā “Sīkdatnes”, ja vēlēsieties neatļaut sīkdatnes, kas reģistrēs jūsu darbības mūsu vietnēs, jūs varēsiet norādīt interneta pārlūkā, lai sīkdatnes tiek dzēstas, vai arī norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Jāatzīmē, ka, izvēloties neatļaut sīkdatnes, atsevišķas mūsu vietnes daļas varētu nestrādāt kā paredzēts.

 

3. Jūsu tiesības

Ja ŠĶĪRĒJTIESA apstrādā jūsu personas datus, jums ir šādas tiesības:

 • Uzdot jautājumus: ja jums ir jautājumi vai komentāri par to, kā mēs administrējam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@hartmane.lv
 • Piekļuves un labošanas tiesības: jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Dažkārt to sauc par “subjekta piekļuves pieprasījumu”. Ja mēs atzīstam, ka mums ir pienākums sniegt jums personas datus, tie tiks sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas mēs varētu prasīt jums apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par jūsu sadarbību ar mums, lai mēs varētu atrast jūsu personas datus. Ja informācija, ko mēs turam par jums, ir nepareiza, jums ir tiesības mums prasīt izlabot jebkādas neatbilstības jūsu personas datos.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi: jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, ja mums vairs nav tiesības to izmantot.
 • Citas tiesības: turklāt jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja mēs tos turam pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, ko mēs turam par jums.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar ŠĶĪRĒJTIESU uz epastu info@hartmane.lv un mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai apmierinātu jūsu pieprasījumu, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem likumiem un profesionālajiem standartiem.

 

4. Datu drošība un integritāte

ŠĶĪRĒJTIESĀ tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti ŠĶĪRĒJTIESAS pūlēm absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.

Tāpat mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai saglabātu personas datus tikai tik ilgi, i) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, ii) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai iii) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju.  Laika periods, kuru dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot mums uz info@hartmane.lv

 

ŠĶĪRĒJTIESA var laiku pa laikam mainīt šo Privātuma paziņojumu, lai ietvertu tajā mūsu jaunākos privātuma nosacījumus. Kad mēs veiksim izmaiņas šajā ziņojumā, mēs izmainīsim pēdējo labojumu datumu, kas norādīts šīs lapas augšējā daļā. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@hartmane.lv
Mēs apstiprināsim jūsu e-pasta saņemšanu 20 dienu laikā un centīsimies sniegt atbildi uz jūsu jautājumu viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim par to, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs centīsimies atrisināt jūsu jautājumu trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

 

Datu nodošana trešajām pusēm.

Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar trešajām pusēm, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu jūsu prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti. Šī atbildība ietver:

 • Mūsu pakalpojumu piegādātāji: mēs nododam jūsu personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, grāmatvežiem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem. Mēs viņiem sniedzam tikai tādus personas datus, kas ļauj viņiem sniegt savus pakalpojumus;
 • Tiesas, tribunāli, tiesībsargājošās iestādes vai regulatori: ŠĶĪRĒJTIESA atklās personas datus, lai atbildētu uz tiesu, tribunālu, valdības vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, vai, ja tas ir nepieciešams vai saprātīgi, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamai likumdošanai, tiesas vai tribunāla rīkojumiem vai nolēmumiem, vai valdības vai profesionālajām prasībām;
 • Auditi: personas datu atklāšana būs nepieciešama datu privātuma vai drošības auditiem un/vai lai izmeklētu vai reaģētu uz sūdzībām vai drošības apdraudējumu.
 • Apdrošinātāji: profesionālie noteikumi un komercdarbības prasības uzliek mums pienākumu uzturēt būtisku apdrošināšanas segumu attiecībā uz mūsu saimniecisko darbību (mūsu “apdrošināšanas programma”). Tas ir nepieciešams, lai palīdzētu ŠĶĪRĒJTIESAI segt izmaksas, kas var rasties saistībā ar prasībām, kas varētu tikt izvirzītas, konstatējot, ka pakalpojumu sniegšanas laikā kaut kas nav atbilstoši. Lai nodrošinātu, ka apdrošināšanas programma darbojas efektīvi, tajā ir iesaistīti dažādi apdrošināšanas tirgus dalībnieki (piem., brokeri, apdrošinātāji un pārapdrošinātāji, kā arī to profesionālie konsultanti un citas trešās puses, kas tiek piesaistītas, ja ir saņemta prasība). Daži no minētajiem apdrošināšanas tirgus dalībniekiem pieprasīs mums sniegt jūsu personas datus. Šo informāciju apdrošināšanas tirgus dalībnieki izmantos apdrošināšanas programmas parakstīšanai un pastāvīgai administrēšanai, ja tiks iesniegta prasība, kurā jūs esat iesaistīts, un lai ļautu apdrošināšanas tirgus dalībniekiem izpildīt viņiem izvirzītās juridiskās un normatīvās saistības. Atsevišķi apdrošināšanas tirgus dalībnieki šo informāciju apstrādās mūsu vārdā (kā to dara augstāk aprakstītie mūsu pakalpojumu sniedzēji), savukārt citi vēlēsies apstrādāt jūsu personas datus neatkarīgi no mums.

KONTAKTI

 Starptautiskā šķīrējtiesa "RIETUMI-AUSTRUMI"
Reģ.Nr. 40003762812

Tālrunis: +371 29284543, +371 28313347
Fakss: +371 67377025
E-pasts: info@hartmane.lv
Adrese: Brīvības gatve 236-65, Rīga

Rekvizīti:
Biedrība "Risinājumi un Tehnoloģijas"
Reģ.Nr. 40008237770
AS SWEDBANK
HABALV22
LV70 HABA 0551 0400 9254 3

Savus jautājumus par tavu personas datu apstrādi, sūti mums uz norādīto e-pastu. Mūsu uzraudzības iestāde par personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija. Pirms izsakiet savu sūdzību Datu valsts inspekcijā, lūdzu, sazinieties ar ŠĶĪRĒJTIESU, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk atrisināt jebkādas radušās problēmas.

 

 

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk